Seuratoiminta ja päihteettömyys

Seuratoiminta ja päihteettömyys

TKR:n hallitus ottaa kantaa seuratoiminnan järjestämiseen ja alkoholinkäyttöön alla olevien suomalaisen liikunnan sivustolla (Sport.fi) julkaistuiden perusteluiden ja periaatteiden mukaisesti.

Päihteet ja urheilu eivät kuulu yhteen. Päihteillä on monia liikuntasuorituksia ja harjoittelua haittaavia vaikutuksia. Kaikki päihteet altistavat myös riippuvuudelle. Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön. Urheiluseura tarjoaa monelle alaikäiselle tärkeän arjen vyöhykkeen, jossa ei ole paineita päihteiden käyttöön tai jossa ei tarvitse kantaa huolta aikuisten päihteiden käytöstä.

Liikuntaharrastus on nuorelle suuri mahdollisuus. Lapset ja nuoret tarvitsevat esikuvia kehityksensä tueksi. Terveitä elämäntapoja noudattavat aikuiset ovat hyviä roolimalleja harrastustoiminnassa. Merkitystä on myös selkeillä pelisäännöillä ja sopimuksilla, joita yhteisesti noudatetaan. Aktiivisuus palkitsee. Työ tuottaa hyvinvoivia nuoria ja menestyviä urheilijoita, jotka pysyvät päihteettöminä ympäristön paineista huolimatta.

Lapsen ja nuoren hyvinvointi muodostuu monesta osatekijästä: riittävästä unesta, terveellisestä ruokavaliosta, psyykkisestä ja fyysisestä terveyden ylläpidosta sekä tietysti päihteettömyydestä. Myös turvalliset aikuiset joille jakaa elämän iloja ja suruja, sekä ryhmään kuuluminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita lapsen ja nuoren arjessa. Jokaisen tulee saada arvostusta omana itsenään.

Liikuntaharrastus tuottaa nuorelle parhaimmillaan onnistumisen ja mielihyvän kokemuksia. Urheiluseurassa toimiminen voi innostaa nuorta huolehtimaan omasta terveydestään läpi elämän. Terveiden elämäntapojen edistäminen voikin olla yksi urheiluseuran keskeisistä tavoitteista. Määrätietoisesti ja sitoutuneesti toimimalla valmentajat, urheilujohtajat, huoltajat ja vanhemmat voivat yhdessä vaikuttaa nuoren päihdevalintoihin. Nuoren selviytyminen aikuisuuteen ilman päihteitä on mahdollista. Ilo kuplii onnistuneesta suorituksesta ja hyväksytyksi tulemisesta. Siihen ei tarvita keskushermostoon vaikuttavien aineiden apua.

TKR sitoutuu siihen, ettei seura sen järjestämissä valmennuksissa, kilpailuissa tai muissa yleisötapahtumissa tarjoile alkoholijuomia tai pidä esillä niiden mainoksia. TKR vastaa siitä, että em. tapahtumien vastuuhenkilöt näissä tilaisuuksissa esim. järjestäjät, toimihenkilöt sekä valmentajat ovat sitoutuneet toimimaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

TKR:n hallitus 19.5.2015

(Lainaukset: Sport.fi Päihteetön Pelikenttä-esite)

Sport. fi on suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen sivusto. Sport.fi-sivusto kokoaa suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteen paikkaan. Sivuston taustatahoina ovat Valo (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry), Olympiakomitea, Paraolympiakomitea ja KIHU.

Valon toiminnan tarkoituksena on edistää koko elämänkulkua koskevaa liikuntaa ja urheilua, arjen fyysisestä aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoimintaa. Järjestö vahvistaa liikuntakulttuurin yhteiskunnallista asemaa ja tukee jäsentensä ja niiden jäsenten sekä näissä järjestöissä toimivien ihmisten monipuolista toimintaa liikunnan parissa. Järjestö edustaa suomalaisia liikuntajärjestöjä tehtäväalueensa kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa. SRL on ollut Valon jäsen 1.1.2015 lähtien.