TKR:n Vuosikokous 2024

TKR:n Vuosikokous 2024 pidettiin 15.5.2024 Tuomarinkartanon ratsastuskeskuksessa TKR:n teltassa (Kavaleffintie, Helsinki) 

Tässä oleelliset otteet kokouksen pöytäkirjasta

Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Juha Vaarama avasi kokouksen klo 19:28 

Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Vaarama sihteeriksi Reija Salminen, pöytäkirjantarkastajiksi ja äänteenlaskijoiksi Mari Iivarinen ja Crista Toivola. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokouskutsu on julkaistu maneesien ja tallien ilmoitustauluilla sekä yhdistyksen internetsivuilla yli viikkoa ennen kokousta. 

Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2023 

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 sekä toiminnantarkastajan lausunto. 

Vastuuvapaus 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettiin. Vuoden 2023 hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 

Esitettiin toimintasuunnitelma sekä budjetti vuodelle 2024. Pidetään seuran osuus jäsenmaksusta ennallaan, ja jäsenmaksun kokonaissumma seuraa mahdollisia SRL:n jäsenmaksuosuuden korotuksia. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin muutoksitta. 

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta  

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin seuraavalle kaudelle vuodeksi 2024 Juha Vaarama. 
Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Kirsi Degerth-Moldováni, Henri Karjalainen, Reija Salminen ja Liisa Rauhala-Malkov. 
Seuraavalle 2 vuotiselle kaudelle hallitukseen valittiin Kirsi Degerth-Moldováni, Maiju Jokitalo, Kaisa Ketolainen ja Reija Salminen. 
Hallituksessa jatkavat Arja-Liisa Vättö, Nina Strang-Heeffer ja Guyla Moldováni. 
Maarit Lariola on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta ja seuraavalle yksivuotiskaudeksi hallitukseen valittiin Crista Toivola. 
Varajäseniä ei valittu. 

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jaana Mäkinen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Aleksandra Währn. 

 Ansiomerkit ja palkitsemiset 

Kultaisen ansiomerkin sai Nina Strang-Heeffer. 
Pronssisen ansiomerkin saivat Guyla Moldováni, Lilli Kovanen, Siiri Toivola, Kaisa Ketolainen ja Hennika Laitinen. 

Muut asiat 

TKR:n nuorisojaokseen valittiin Lilli Kovanen, Siiri Toivola, Annina Moldováni, Maike Kamminga.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:48.