Kirsi Degerth-Moldova’ni estevalmennus/ osallistujat 29.2.2020 klo 18-21

Klo 18-19

Lipiäinen

Vättö

 

Hartikka

Salminen M

Klo 19-20

Brown

Halmari

Salminen U

Klo 20-21

Parta

Rantamo

Appelqvist

Ryhmä 2 ja 3 radanrakennus ja kakankeruu, ryhmä 1 kakankeruu ja radanpurku ryhmien 2 ja 3 kanssa.