Krista Mutanen

”Intohimonani on kehontuntemuksen ja -hallinnan opettaminen ratsastajille. Jokainen istuntakursseille tuleva ratsastaa omalla tasollaan ja täsmennämme istuntaa sekä kouluratsastustehtävissä että mukautumisessa askellajeihin. Istunnan korjaaminen alkaa aina käynnissä, mutta työskentyn pääpaino on ravissa ja laukassa, koska reippaammissa askellajeissa ongelmakohdat näkyvät ja tuntuvat selvemmin. Junnasin itse reilu kymmenen vuotta sitten vuosikausia HeB-HeA välimaastossa ja olin jo oikeastaan tullut siihen lopputulokseen, että en ole tarpeeksi lahjakas, koska en ikinä opi istumaan harjoitusravissa niin, että pystyisin myös tehokkaasti vaikuttamaan hevoseen. Myös kokoaminen oli hyvin vaikeaa ja varsinkin laukassa herkät hevoset kuumuivat turhan paljon. Centered Riding-opetusmetodi auttoi minua henkilökohtaisesti valtavan paljon ja sysäsi ratsastukseni nopeaan kehitykseen, koska opin tiedostamaan ja sitä kautta hallitsemaan kehoani paljon paremmin. Centered Riding ei ole mikään erilainen ratsastustyyli, vaan opetustyyli, joka huomioi meidät ihmiset erilaisina oppijoina (kuuleminen, näkeminen, tunteen kautta) ja sitä kautta ratsastajan on helpompi hahmottaa, miten omaa istuntaa pitäisi korjata. On tärkeää tiedostaa, miten ihmiskeho toimii, ja miksi jotkut perinteiset korjaukset, kuten ”istu hiljaa”, saavat meidät usein pomppimaan entistä enemmän satulassa. Istunnan korjaaminen on aina plussaa lähtötilanteen päälle, eikä sitä, että aloitetaan nollasta ja unohdetaan kaikki ennalta opittu. Oppilaat ovat tunneilla varmasti huomanneet, että harjoitellemme jo melko pian ns. aktiivista istuntaa (vaikuttaminen istunnalla, ohjasotteet, pohkeiden käyttö), eli parannamme hevosen liikkumista, tasapainoa ja symmetriaa erilaisissa tehtävissä.”

Lisää tietoa Kristan valmennuksista.