Miten jäseneksi ?

Jäsenmaksut 2019:

Seniori 64 €

Juniori 50 €

Perhejäsen 43 €

Kannatusjäsenmaksut:

Seniori 32 €

Juniori 17 €

Jäsenyys sisältää myös Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsenyyden, johon kuuluu mm. Hippos-lehti ja Tapiolan urheiluvakuutus. Katso lisää tietoja jäseneduista ja vakuutuksesta SRL:n internetsivuilta .

Perhejäsenyys edellyttää, että samassa taloudessa yksi maksaa täyden jäsenmaksun. Perhejäsenyys ei sisällä Hippos-lehteä eikä oikeutta A- tai B-kilpailulupaan tai toimihenkilölisenssiin.

Jäsenasioissa auttaa jäsensihteeri Anne Virkkunen (anne.m.virkkunen(at)gmail.com).

Kun haluat liittyä jäseneksi niin lähetä Annelle seuraavat tiedot sähköpostilla

    1. Täydellinen nimi (sukunimi ja etunimet, kerro myös kutsumanimesi)
    1. Kotipaikka (esim. HELSINKI, ESPOO, VANTAA, jne.)
    1. Kotiosoite
  1. Henkilöllisyystunnus (pelkkä syntymäaika ei riitä!)

Jäsentietojen käsittely Tuomarinkylän ratsastajat ry – Domarby Ryttare ry ja Suomen Ratsastajainliitossa

Tuomarinkylän ratsastajat ry – Domarby Ryttare ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen. SRL on ratsastusurheilun katto-organisaatio Suomessa.

Tuomarinkylän ratsastajat ry – Domarby Ryttare ry kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SRL:n kanssa.

Tuomarinkylän ratsastajat ry – Domarby Ryttare ry käsittelystä vastaa: Anne Virkkunen, anne.m.virkkunen@gmail.com

SRL:ssa käsittelystä vastaa: Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki

 Tuomarinkylän ratsastajat ry – Domarby Ryttare ry kerää jäseneksi liityttäessä seuraavat tiedot: täydellinen nimi (sukunimi ja etunimet), kotipaikka, kotiosoite, henkilöllisyystunnus. SRL luo uudelle jäsenelle jäsennumeron. Tuomarinkylän ratsastajat ry – Domarby Ryttare ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka.

Tuomarinkylän ratsastajat ry – Domarby Ryttare ry luovuttaa SRL:n käyttöön SRL:lle henkilöjäsenistään seuraavat tiedot: nimi, osoite, syntymäaika/henkilötunnus. Seuran jäsenmaksuun sisältyy SRL:n osuus. SRL:n osuuteen sisältyy Hippos-lehden vuosikerran tilaus ja urheiluvakuutus. Jäsenyyteen sisältyvä Hippos-lehden tilaus on sopimus, jonka täyttämiseksi SRL käsittelee nimeä ja osoitetta. Urheiluvakuutuksen osalta vakuutusyhtiö tarkastaa jäsenyyden voimassaolon SRL:sta korvausvaatimuksen yhteydessä. Seurajäsenyys on edellytys osallistumiselle SRL:n alaisiin kilpailuihin. SRL käyttää seurojen jäsenistä muodostuvaa rekisteriään osallistumisoikeuden varmistamiseen; tässä on kyseessä SRL:n kilpailutoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu.

SRL luovuttaa Hippos-lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SRL:lla on sopimus lehden kustantajan kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Kustantaja käsittelee henkilötietoja SRL:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. Vakuutusyhtiö käsittelee henkilötietoja korvausvaatimusten yhteydessä eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. SRL:n jäsenseurat keräävät henkilötietoja jäsenistään ja ylläpitävät jäsenrekisteriä. SRL hallinnoi rekisteriä ja käyttää rekisterin tietoja itsenäisesti. SRL ja sen jäsenseurat ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Koska jäsenseurat vastaavat tietojen keräämisestä, niillä on ilmoitusvelvollisuus omille jäsenilleen. Jäsenrekisterissä tiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on seuran jäsen.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen

4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu